Formularz rozliczeniowy
za rok podatkowy

Wybierz biuro


Wybierz biuro


Sposób płatności


Adres w Polsce


Adres w HolandiiTakNie

TakNie

Dane kontaktowe


Rachunek bankowy - NL


Rachunek bankowy - PL


Współmałżonek


Dzieci


Załączniki


Uwagi


Oznajmiam, iż przesyłając niniejszy formularz, zlecam wykonanie rocznego rozliczenia podatkowego na moją rzecz, przez biuro AdviesPOL. Potwierdzam również, że wszystkie wprowadzone przeze mnie informacje są zgodne ze stanem rzeczywistym.