Beleidsadvies 

Overheid 

U moet rekening houden met een groeiend deel ‘mensen met een migratie-achtergrond’ in uw bevolking. Dat maakt het maken van beleid steeds complexer.
Juist voor ‘nieuwe Nederlanders’ kunnen culturele verschillen een drempel vormen voor een soepel integratie in de maatschappij.
AdviesPoL adviseert u bij beleid over bijvoorbeeld huisvesting, WMO, bijstand, jeugd. En wij ondersteunen u bij de uitvoering, bijvoorbeeld door deelname aan voorlichtingsbijeenkomsten.

UWV, SVB, Jeugdzorg, etc 

Zodra u te maken krijgt met immigranten en buitenlanders onder uw cliënten zult u merken dat u elkaar moet leren begrijpen.
AdviesPoL adviseert u over de zaken die Oost-Europeanen moeilijk begrijpen van uw organisatie en helpt u – en hen – om elkaar beter te verstaan.

Woningbouwverenigingen, Ziekenhuizen, etc

Moet u wel eens uitleggen wat ‘bezemschoon opleveren’ betekent aan een immigrant of buitenlander? Of ‘nuchter verschijnen bij inwendig onderzoek’?
Zoekt u de vertaalslag? AdviesPoL helpt u met raad en daad.

 

Bedrijfsadvies 

Een bedrijf dat optimaal gebruik maakt van omstandigheden floreert. AdviesPoL levert kennis en ervaring aan ieder bedrijf waarin ‘Nederland’ en ‘Oost-Europa’ elkaar ontmoeten: Nederlandse bedrijven met Oost-Europese medewerkers of markten; Oost-Europese bedrijven of ondernemers in Nederland.

 

Persoonlijk maatwerk

Wij helpen (arbeids)migranten de weg te vinden in de Nederlandse maatschappij. Bij alle contacten van Oost-Europese migranten met instanties) staan wij hen met vertalingen, begeleiding of doorverwijzingen naar ándere specialisten bij. Ook bieden wij hen trajecten van o.a. persoonlijke coaching aan. Zij vergroten op die manier de kansen op een volledige integratie in Nederland.