Administratie – Particulieren

Ben je migrant in Nederland of woon je hier tijdelijk? Dan kunnen de normaalste zaken knap lastig worden: belastingaangiften, teruggaven en toeslagen, uitkeringen en verzekeringen, sociale huisvesting. AdviesPoL helpt je er mee.
Belastingaangiften

Als je in Nederland werkt moet je aangifte doen voor de inkomstenbelasting. Neem contact met ons op en wij zullen je helpen.

Toeslagen

De overheid wil dat je belasting betaalt, maar heeft ook toeslagen voor je. Bijvoorbeeld voor de huur van je woning, je verzekeringen en natuurlijk de kinderbijslag. Die kunnen wij – zelfs met terugwerkende kracht – voor je aanvragen.

Kinderbijslag

Als je werk in Nederland en je hebt kinderen, dan heb je recht op kinderbijslag. Wij zullen je helpen vanaf de aanvraag tot de toekenning van de kinderbijslag. Ook met terugwerkende kracht, tot een jaar terug!

Ziektekostenverzekeringen

Jouw werkgever bied je een ziektekostenverzekering aan voor de periode wanneer je voor hem werkt. Maar het is verstandiger om je individueel te verzekeren. Dan ben je ook verzekerd wanneer je op vakantie bent.

Sociale huisvesting

Schrijf je in voor een sociale huurwoning wanneer je op zoek bent naar huisvesting.

UWV - werkloosheidsuitkeringen

Als je werkloos wordt en je hebt minimaal 26 weken in een periode van 36 weken gewerkt dan heb je recht op een werkloosheidsuitkering, ook al ben je niet in Nederland ingeschreven. Een WW-uitkering kan ook worden geëxporteerd naar je woonland. Wij kunnen je helpen in deze ingewikkelde procedure.

Anders

Ben je op zoek naar werk? Zonder een goede motivatiebrief en CV in de Nederlandse taal maak je minder kans op werk?
Wil je weten wat jouw buitenlandse diploma waard is op de Nederlandse arbeidsmarkt? Laat het ons onderzoeken. Erkenning van jouw diploma zal zeker vruchten afwerpen.